Politika privatnosti

Posetom sajtu Reklamirajtese.rs (na adresi reklamirajtese.rs) i njegovim korišćenjem potvrđujete da prihvatate našu Politiku privatnosti i važeće zakonske propise koji uređuju ovu oblast, bez ograničenja.

Zaštita privatnosti
Reklamirajtese.rs poštuje i štiti Vašu privatnost i ne dostavlja Vaše lične podatke trećim licima.

Prikupljanje podataka u analitičke svrhe
Za prikupljanje podataka u analitičke svrhe, kao i većina sajtova, koristimo „cookies“ (“kolačiće“), male tekstualne fajlove koje Vaš pretraživač pamti na Vašem računaru. Oni nas obaveštavaju o Vašim posetama pojedinim stranicama sajta, o državi i gradu iz kojeg sajtu pristupate, pretraživaču koji koristite…
„Cookies“ ne mogu da vide Vaše lične podatke.
Ukoliko ne želite da „cookies“ budu na Vašem računaru, podesite Vaš pretraživač tako da ih ne prihvata, a prethodne „cookie“ fajlove sa računara obrišite.

Korišćenje podataka
Podatke o posetama prikupljamo isključivo za analize statističke prirode, koje nam pomažu da poboljšamo rad i ponudimo Vam što kvalitetnije sadržaje, u skladu sa Vašim interesovanjima i potrebama. Zadržavamo pravo da takve zbirne podatke objavimo na ovom sajtu, drugim sajtovima i društvenim mrežama.

Privatnost komentara
Prilikom Vaših komentara na stranama sajta Reklamirajtese.rs biće objavljeno ime pod kojim želite da komentar bude objavljen. Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
E-mail adresu koristimo isključivo za komunikaciju sa Vama.

Linkovi sa drugim internet sajtovima
Na sajtu Reklamirajtese.rs nalaze se i linkovi putem kojih pristupate drugim internet sajtovima. Naša Politika privatnosti se ne odnosi na sadržaj tih sajtova, pa napuštanjem sajta Reklamirajtese.rs prestaju naša prava i obaveze.
Savetujemo Vam da se upoznate sa Politikom privatnosti svakog sajta prilikom posete.

Odricanje od odgovornosti
Nismo odgovorni za preuzimanje i objavljivanje tekstova koji se nalaze na sajtu Reklamirajtese.rs od strane trećih lica bez naše saglasnosti.

Izmene politike privatnosti
Reklamirajtese.rs zadržava pravo da menja i ažurira politiku privatnosti bez prethodnog obaveštenja. Politika privatnosti objavljena na ovoj strani je važeća.

Kontakt
Sve dodatne informacije i objašnjenja vezana za našu Politiku privatnosti i njeno sprovođenje možete dobiti upitom na e-mail adresu agencija.magicline @ gmail.com